09.08.17

Перший урок в 2017-2018 навчальному році

1 вересня символізує початок нового навчального 2017-2018 року. Дата 1 вересня на різних етапах життя викликає завжди різні почуття. Як хвилюються першокласники, коли вперше йдуть до школи. Як пишаються 11-класники, коли розуміють, що тепер на них рівняється вся школа. Як хвилюються дорослі, коли відпускають своїх дітей до школи. Протягом усього життя цього дня майже кожна людина тишком усміхнеться, згадуючи минуле. В цей святковий день проводять лінійки і різні урочисті заходи, де з особливою любов’ю відносяться до першокласників. Саме в перший день навчання проводять перший урок.
Перший урок – перші знання
Тема першого уроку в 2017-2018 навчальному році завжди підбирається з особливою увагою. Завдяки їй учнів можна настроїти на потрібний лад і направити їх у вірному руслі. Останні роки для першого уроку обирають найбільш важливі теми в житті народу. Адже учень має знати сучасну історію, яка твориться на його очах, а також вивчати минуле. Лише знаючи цей матеріал, дитина стане в майбутньому повноправним членом суспільства і зможе впливати на творення майбутнього.
У житті кожного покоління і кожного народу є події, які назавжди лишаються в історії, впливають на свідомість людей, а також визначну роль відіграють у місці і ролі багатьох цивілізацій. Українці завжди славилися своїм прагненням свободи, стремлінням щасливо і безбідно жити. Через це навколо України проходило багато подій, які мали вплив не лише на українців.
Аналізуючи минуле і застосовуючи його у сучасності, можна відзначити, що перший урок в 2017-2018 навчальному році повинен бути спрямований на виховання гуманістів і справжніх патріотів. Найважливіша мета у виховному процесі полягає у вихованні всебічно розвиненої людини, як фізично, так і морально, з високим рівнем інтелекту та прагненням до пізнання нового.
В початковій школі потрібно звернути увагу не лише на досягнення відомих українців, але й на родинне виховання, яке є фундаментом цінностей людини. Дати можливість першокласникам відчути себе частиною дружної шкільної родини. Адже перший урок – своєрідний поштовх до подальшої зацікавленості і діяльності майбутнього члена суспільства. Зародити в юних серцях прагнення зберегти та примножити культурну спадщину предків.
§  ​ Особливу увагу дітей потрібно звернути на те, що нація буде непереборна і зможе чогось досягти лише разом, об’єднавшись і згуртувавшись.
§  ​ Потрібно закласти в дітей, що лише завдяки активній позиції можна висловити свою думку і донести її до інших.
§  ​ Допомогти сформувати національну свідомість, любов до батьківщини та народу, вивчаючи історію країни, її традиції.
Завдання першого уроку
Для того, щоб перший урок був максимально корисний, потрібно чітко сформулювати його завдання. Основні з них:
§  ​ Розповісти дітям про головні історичні події, культурні надбання, цінності народу та досягнення держави.
§  ​ Допомогти дитині відчути себе частинкою України, усвідомити себе справжнім громадянином держави, розповісти про відповідальність за долю держави кожного українця.
§  ​ Розповісти про необхідність охорони державних кордонів та захисту її інтересів.
§  ​ Ознайомити з державною символікою, розповісти про повагу і шанобливе ставлення до звичаїв і традицій, культурних надбань та терпимість і шану до звичаїв інших народів, які населяють державу.
Тема першого уроку в новому 2017-2018 навчальному році для 5-11 класів має вміщати в собі орієнтири, які спрямують молодь у подальшому житті, допоможуть сформувати активну громадянську позицію та патріотичні почуття. Потрібно згадати про сенс загибелі Небесної Сотні, українських військових, волонтерів, а також добровольців. Той факт, що велика кількість людей повстала на захист держави, дає підставу вважати українців справжніми патріотами, які в змозі об’єднатися і дати відсіч.
Для того, щоб надати інформацію, яка б відповідала дійсності, вчителю обов’язково потрібно ознайомитися з сучасною науковою і науково-популярною літературою. Потрібно враховувати вік дітей і їх психологічний стан. Для зацікавлення дітей урок можна провести у вигляді роздумів на завдану тему. Можна залучити для наочності фото, відео та інтернет ресурси. Перед проведенням уроку можна тематично оформити клас.
Ефективність першого уроку залежить від взаємодії учнів з учителем, від ролі відведеної кожному учасникові. Дуже важливо дати висловитись кожному учневі, але не забувати скеровувати дітей так, щоб вони пам’ятали про толерантне ставлення до інших людей. Потрібно навчити дітей самостійному пошуку істини, спираючись на певні факти, демократії та ініціативи. Щоб діти не боялися висловитися, творчо підійти до проблеми і успішно її вирішити. Розповісти про особливу роль освіти, оволодінню потрібних для майбутньої професії знань та навичок.


Орієнтовні теми для проведення
Першого уроку у 2017/2018 навчальному році

1-4 класи
 • «Україна на карті Європи»
 • «Ми – діти європейської родини»
 • «Ми – діти Європи»
 • «Добре тому жити – хто вміє дружити»
 • «Моя Україно! Ти мати єдина на всі покоління й віки…»
5-9 класи
 • «Я – громадянин України – європейської країни»
 • «Україна – Європа: історичний і культурний діалог»
 • «Європейське майбутнє України»
 • «Чи знаєш ти Європу? Допоможи Європі дізнатися про тебе!»
 • «Україна в сім'ї європейських народів»
 • «Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну!»
 • «Європеєць – в Україні, Українець – в Європі»
 • «Під синьо-жовтими прапорами України та Євросоюзу»
 • «Історія Нескорених: наші земляки – учасники Революції Гідності»
 • «Герої Небесної Сотні на захисті європейських цінностей»

10-11 класи
 • «Ми будуємо Україну – європейську демократичну країну»
 • «Віктор Чміленко – Герой України, наш земляк, який захищав європейський вибір українців»
 • «Європейські цінності – основа демократичної України»
 • «Європа – цивілізаційний вибір України»
 • «Моя країна у співдружності європейських народів»
 • «Демократичний розвиток та зміцнення партнерства Україна-ЄС: очима молоді»
 • «Український вимір – європейські цінності»
 • «Я бачив сон. Я бачив Україну. Через століття погляд мій сягнув»
 • «Європейське майбутнє України – гарантія збереження і захисту національної ідентичності»
 • «Внесок наших земляків у формування європейського гуманітарного простору (О.Бочковський, В.Винниченко, Д.Чижевський, Я.Славутич, Є.Маланюк)»
 • «Уродженка Бобринеччини Наталя Яковенко – голова Товариства дослідників Центрально-Східної Європи»
 • «Історія Нескорених: наші земляки – учасники Революції Гідності»


КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В ОНОВЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ 5-9 КЛАСІВ
за результатами обговорення на платформі EdEra та на предметних робочих групах
На виконання Наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. № 201 від 10 лютого 2017 р.

ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
Оновлення навчальних програм відбувається відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 № 462).
Безпосередньо громадське обговорення на платформі EdEra та робота з оновлення програм виконується на виконання наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.
У змісті навчальних програм основної школи послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень «Нової української школи» (2016)
У проектах пояснювальних записок розкривається загальна мета шкільної освіти, стисло розкрито сутність компетентнісного підходу і роль кожного предмету у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи.
Запропонований «Новою українською школою» структурний компонент «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» укладено з урахуванням компетентнісного підходу (на основі рубрики «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів»).
Команда проекту висловлює щиру вдячність усім небайдужим, хто взяв участь в обговоренні програм основної школи. Ця ініціативність та прагнення до змін в освіті свідчать, що суспільство не тільки усвідомлює важливість оновлення змісту освіти, але й готово брати у цих процесах активну участь.
У внесенні пропозицій на порталі ЕдЕра взяло участь більше 1220 дописувачів, які залишили сумарно більше 10 тисяч пропозицій та коментарів до них.
Сподіваємося, що участь громадськості у другій сесії внесення пропозицій та оновлення програм і надалі буде, принаймні, такою ж активною — заради майбутнього наших дітей.
Оновлюємо школу разом.
ФІЗИКА. 7-9 КЛАСИ
Робочою групою виявлені резерви змісту навчальної програми з фізики щодо впровадження компетентнісного підходу; опрацьовані зауваження, висловлені під час громадського обговорення програми; переглянуто зміст програми з метою його розвантаження та уточнення.
1. Розглянуто всі зауваження, що надійшли від громадськості. Враховано слушні зауваження, що не суперечать державному стандарту.
2. У теоретичній частині програми вилучено деякі питання, що надто деталізують зміст, усунено непослідовність деяких питань. Акцентовано екологічний, енергозбережувальний і здоров’язбережувальний аспекти.
3. Експериментальну частину осучаснено завдяки рекомендаціям щодо використання цифрових комплексів, застосування компютерних програм для обробки результатів тощо.
4. Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета, складено таблицю, в якій кожну ключову компетентність скорельовано з предметним змістом і навчальними ресурсами для її формування.
5. Визначено предметний зміст, що розкриває наскрізні змістові лінії в кожній темі програми.
6. У кожній темі розкрито компетентнісні результати навчання згідно зі структурою компетентності, за складниками: знаннєвим, діяльнісним, ціннісним.
7. Розроблено зміст пояснювальної записки до програми з урахуванням змін у її структурі і компетентнісного спрямування.
8. Надана свобода вчителю у формуванні розподілу годин між розділами курсу, можливості змінювати послідовність вивчення розділів, переносити питання змісту із класу в клас.
9. Надана повна свобода щодо тематики формування навчальних проектів, виконання лабораторних робіт.


ІНФОРМАТИКА. 5-9 КЛАСИ
Робочою групою було розглянуто всі пропозиції щодо зміни програми, які надійшли від громадськості через платформу ЕдЕра. Певна частина пропозицій не могла бути задоволена в рамках теперішнього процесу, наприклад, щодо поділу інформатики на два предмети; ці пропозиції відхилено.
1. Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета, у пояснювальній записці наведено таблицю, де вказано, як розкриваються в предметі ключові компетентності.
2. Пояснено, як відображуються в предметі наскрізні змістові лінії.
3. У кожній темі розкрито компетентнісні результати навчання згідно зі структурою компетентності, за складниками: знаннєвим, діяльнісним, ціннісним. Стовпець очікуваних компетентнісних результатів наведено зліва, стовпець змісту навчального матеріалу – справа.
4. Видалено частини пояснювальної записки, що не стосуються власне навчального предмету, наприклад посилання на санітарні норми.
5. Видалено кількості годин, що відводяться на вивчення окремих тем, однак до пояснювальної записки додано вимогу, що на вивчення тем лінії «Основи алгоритмізації та програмування» має відводитися не менше 40% навчального часу у 5–8 класах і не менше 30% навчального часу у 9 класі.
6. З усіх класів видалено теми «Повторення вивченого» та «Проектна діяльність». Проектну методику рекомендується застосовувати протягом всього навчального року, а не однієї теми.
                        7. Виконано такі перенесення тем між класами: a. Матеріал теми «Служби та ресурси Інтернету» із 6 класу поділено між 5 та 7 класами; роботу з електронною поштою перенесено в 7 клас.
                        b. Комп’ютерну графіку перенесено з 8 класу у 6-й.
                        c. Тему «Текстовий процесор» перенесено з 9 класу у 8-й та перейменовано.
                        d. Тему «Створення та публікація веб-ресурсів» перенесено з 9 класу у 8-й.
                        e. У 9-й клас додано теми «Основи баз даних» і «3D-графіка».
                         
                        8. Впорядковано матеріал в темах, що вивчаються концентрично: у текстовому процесорі в 5 клас перенесено роботу зі списками, а в табличному процесорі діаграми тепер вивчаються лише в 9 класі.
                        9. Уникнуто надмірної деталізації змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень.
                        10. Додаток із переліком компетентнісних задач винесено в окремий документ.
                        11. З метою дотримання міжпредметних зв’язків робочій групі з оновлення програми з математики запропоновано перенести теми «Координатна площина» та «Від’ємні числа» у 5 клас.


16.12.16

19 грудня - День святого Миколая

Народні прикмети:
Ø Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього.
Ø У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи.
Ø Як впаде великий іній - на гарний врожай хліба.
Ø Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину.
Ø Морозяний день - на уроду хліба й городини.
Ø З цього дня підходять другі морози - Миколині: "На Студеного Миколу снігу навалить гору".
Ø Якщо в день Миколая замітає слід, дорозі не стояти від Миколи до Різдва (7 січня).
Ø "Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого"

Народні традиції на Миколая
v Колись господарі у цей день варили пиво, скликали гостей, гуляли, веселилися. А по обіді запрягали найкращі коні в "козирки" і з піснями та веселими вигуками їздили навколо села - "бо треба ж знати, чи слизький сніг цього року випав!"
v На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, на які варили кутю і узвар, щоб у наступному році забезпечити врожай на жито й плоди.
v На Поділлі хто першим прийде зранку до хати, той буде першим "полазником". "Полазами" вважаються чотири дні в році: Введення, Миколая, Анни і Різдво або Новий рік - четвертий і останній "полаз". В ці дні також першим перейти подвір'я має господар, не хто інший. Кожен господар встає в цей день раніше, ніж звичайно, і йде дати худобі їсти. Прийшовши до хліва, поздоровляє німину словами: "Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була та й я з тобою ще й зі своєю жоною!"
v На Київщині хазяїн, прийшовши цього дня із церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля, ішов кропити господу, худобу та збіжжя, примовляючи: «Святий Миколай, помилуй та сохрани нас від усякого лиха!».
v Св. Миколай опікується воїнами, водіями і мандрівниками, допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків, торговців та лучників.
v В народних переказах святий Миколай боронить людей перед стихійним лихом, а найбільше на воді. Всі одеські рибалки в своїх куренях мали образ святого Миколая. Вихоячи в море на промисел, рибалки завжди брали з собою образ святого чудотворця.


25.11.16

26 листопада - День пам'яті жертв Голодоморів

Не звільняється пам'ять, відлунює знову роками.
Я зітхну... запалю обгорілу свічу,
Помічаю: не замки-твердині, не храми —
Скам'янілий чорнозем — потріскані стіни плачу.
Піднялись, озиваються в десятиліттях,
З далини, аж немов з кам'яної гори
Надійшли. Придивляюсь: Вкраїна, XX століття
І не рік, а криваве клеймо — «33».


Голодомор – не просто  біль і рана. Це – чорна  діра  нашої історії, яка могла  безповоротно  поглинути не тільки Україну, але й будь-яку надію на життя. 

26 листопада  підтримайте Всеукраїнську  акцію 

«Запали свічку пам'яті»

01.11.16

Національно-патріотичне виховання на уроках інформатики

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, все більш актуальним стає виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.
Зорієнтованість навчання інформатики на формування готовності учнів до життя і продуктивної діяльності в умовах інформатизованого суспільства майбутнього має визначати не тільки його зміст, а й світоглядну спрямованість.
Зважаючи на природну зацікавленість учнів новими інформаційними технологіями, використання яких їм доводиться бачити у повсякденному житті, у засобах масової інформації, кіно - та відеофільмах, реалізація завдань, які поставлено перед курсом, на перший погляд не здається надто важкою. З іншого боку, окрім основних результатів навчання слід обов’язково планувати і додаткові, а надто – реалізацію виховних впливів як процесу навчання, так і навчального матеріалу.
Виховання національної самосвідомості при навчанні інформатики, як і навчанні інших навчальних предметів природничого та математичного спрямування, може здійснюватись різними шляхами, з використанням різних методів та форм навчально-виховного процесу. Виховні впливи повинні реалізуватись із максимально можливим використанням мимовільної уваги та мимовільного запам’ятовування, бути органічно пов’язані як із змістом навчального предмету, так і з повсякденним життям.
На прикладі досягнень українських вчених при розробці електронної обчислювальної техніки, літакобудування, суднобудування, а також машинобудування учням має бути показано, що на певних історичних етапах вітчизняна наука та індустрія були на найвищих позиціях, на світовому рівні. Тому цілком доцільним для здійснення виховного впливу на учнів при вивченні інформатики є формування емоційного відношення до навчального матеріалу з боку учнів.
Можна визначити такі основні шляхи здійснення виховних впливів при навчанні інформатики.
1. Добір фактичного матеріалу виховної спрямованості, який використовується на уроках. Таким матеріалом можуть бути як історичні факти, що свідчать про пріоритет вітчизняної науки на певних напрямках; так і приклади із повсякденного життя, які використовуються при поясненні певних понять.
2. Персоніфікація досвіду застосування засобів обчислювальної техніки, яка полягає у використанні посилань на відомих учням людей, посиланням на знайомі учням із життєвого досвіду (безпосередньо власного, або опосередкованого) ситуації.
3. Формулювання навчальних задач у сюжетній формі, з використанням матеріалів (ситуацій, сюжетів тощо) виховного спрямування.
4. Використання методу проектів із обранням тем, спрямованих на поглиблене вивчення питань, пов’язаних з історією розвитку обчислювальної техніки в Україні, історією, географією, економікою рідного краю, екологією тощо.
Фактичним матеріалом виховного спрямування можуть бути, наприклад, параметри та дати розробки вітчизняної техніки, дані про виробничі галузі України, геополітичні об’єкти. На уроках інформатики можливе використання фактичного матеріалу, спрямованого на патріотичне виховання, не тільки з історії розвитку  інформатики в Україні та про внесок вітчизняних учених у розвиток світової науки. Фактичний матеріал з інших галузей науки і техніки, навіть літератури та мистецтва може бути використаний на уроках інформатики. Такий матеріал доцільно використовувати як набори даних, описи реальних об’єктів при вивченні тем, пов’язаних з побудовою моделей, формуванню та аналізу баз даних, роботи з електронними таблицями – практично для кожної з тем шкільного курсу інформатики можна підібрати відповідне фактичне наповнення, орієнтоване на виховання національної самосвідомості.

Правильне подання фактичного матеріалу полягає у поступовому підведенні учня до висновків, запланованих як цілі навчання (основні та побічні, у т.ч. - виховання національної самосвідомості).
Уроки інформатики можна подивитись на сторінці "Вчителю інформатики"

Опис досвіду з теми "Раціональне використання мультимедійних презентацій на уроках фізики"

 На сучасному етапі розвитку освіти інформаційні технології розглядаються як потужний засіб навчання, що здатний значно підвищити його ефективність. Створення та застосування на уроках електронних презентацій сьогодні вельми актуально, як і розробка загальних методичних рекомендацій щодо їх використання. Дане питання й стало основою моїх педагогічних пошуків. Тому тема мого досвіду – «Раціональне використання мультимедійних презентацій на уроках фізики».
Пріоритетними завданнями   підвищення ефективності уроку  вважаю оновлення засобів навчально – виховного процесу, через використання мультимедійних презентацій та забезпечення формування інформаційної компетентності кожного учня.
Використання електронних презентацій на уроках має ряд переваг:
-  застосування будь-якої візуальної інформації на уроці має позитивний ефект;
- практично всі засоби навчання на уроках фізики, окрім фізичного експерименту, можуть замінити слайди презентації;
- якщо наявні таблиці, схеми, малюнки застаріли або не відповідають задуму учителя, то презентація – розумне сучасне вирішення питання.
Проте слід визнати, що позитивний ефект буде тільки в тому випадку, якщо презентація застосовується не епізодично, а систематично. Відбір матеріалу для презентації повинен відповідати принципам науковості, доступності, наочності.
Під електронною презентацією будемо розуміти логічно пов’язану послідовність слайдів, об’єднаних однією темою й загальними принципами оформлення. Електронну презентацію можна розглядати як дидактичний засіб навчання, а мультимедійний проектор або інтерактивну дошку – як технічні засоби, що дозволяють показати презентацію в аудиторії. Електронну презентацію можна віднести й до електронних навчальних посібників, але тільки з однією важливою умовою: електронні навчальні посібники – самостійні засоби навчання, а презентація – допоміжний засіб, що використовується вчителем на уроці, який потребує коментарів і доповнень.
Цілями використання презентації на уроці можуть бути:
-актуалізація знань;
-супровід пояснення нового матеріалу;
-первинне закріплення знань;
-узагальнення й систематизація знань.
На своїх уроках актуалізацію знань найчастіше проводжу у формі бесіди з учнями. Питання такої бесіди доповнюю слайдами, але не у вигляді простого тексту. Вони можуть бути представлені як невеликий відеоряд, фотографії демонстраційних дослідів, проведених раніше, малюнки з підручника, що вимагають коментарів та ін. Для того, щоб учні краще пригадали вивчений матеріал, використовую 1-2 слайди з попередньої презентації (якщо така була), причом їх оформлення не різко змінюю під новий фон – так краще спрацьовує асоціативна пам’ять. На деяких слайдах можуть бути розміщені підказки до відповідей, але не самі відповіді.
При поясненні нового матеріалу послідовність показу й логіка побудови слайдів залежать від змісту матеріалу, що вивчається, особливостей його сприйняття учнями, індивідуальних особливостей учнів. Створюючи презентації, намагаюся слайди не перевантажувати текстом. Ілюстрації до слайдів створюю реалістичними, а їх масштаб обдумую наперед. Найбільш важливий матеріал, що вимагає обов’язкового засвоєння, виділяю яскравіше, оригінальніше, це дозволяє  включити  асоціативну  зорову  пам’ять учнів. У своїй роботі  практикую  подання нового  матеріалу  у  формі   схем (особливо у випадку, якщо матеріал надзвичайно насичений інформацією).
  Первинне закріплення матеріалу звичайно проводжу у вигляді бесіди або виконання завдань. У першому випадку матеріал, що подається  для питань, оформлюю на слайдах презентації, щоб учні могли бачити їх перед собою, обдумуючи відповідь
 Іноді пропоную учням для повторення й подальшого самостійного коментування декілька сла йдів презентації, що використовувалася при поясненні нового матеріалу, але при цьому вибираю найбільш значущий матеріал. Також при виконанні завдань переважно використовую індивідуальні картки, а на слайді презентації показую правильне розв’язання
         Різні прийоми роботи з презентаціями допомагають реалізувати в ході заняття пояснювально-ілюстративний метод навчання, репродуктивний метод, метод проблемного викладу навчального матеріалу та ін. Такі методи, як евристичний (частково-пошуковий) та дослідницький, реалізувати за допомогою готових презентацій складно. Але саме ці методи навчання формують навички навчальної праці.  Саме тому,  на мою думку, важливою формою реалізації дослідницького методу при вивченні фізики є створення учнями навчальних проектів у вигляді електронних презентацій. Такий вид самостійної роботи практикується мною серед учнів-старшокласників. Часто пропоную учням підготувати до узагальнюючого заняття невеликий звіт про домашній експеримент або захист міні-проекту із заданої  теми також з використанням слайдів презентації.

     Таким чином,  вважаю, що в сучасних умовах комп’ютеризації освіти існує досить багато можливостей для використання такого виду ППЗ, як електронні презентації, під час викладання фізики. Більш того, створення учнями та оптимальне застосування електронних презентацій з фізики є доцільним, тому що являє собою важливу інтерактивну форму навчальної діяльності, яка сприяє розвитку творчості, внутрішньої мотивації до навчання, пізнавальної  активності,  формуванню самоосвітніх умінь учнів.